Özel Şirket Değerlemesi Nasıl Yapılır?

şirket değerlemesi

İş görüşmelerinde karşılaşabileceğiniz soruların birisi “Özel bir şirketin değerlemesi nasıl yapılır?” şeklindedir. Bu soru, birleşme ve devralmalar hakkında ne kadar çok şey bildiğinize ve değerlemesine ilişkindir.

Özel bir varlığı değerlendirirken göz önüne alınması gereken birçok şey olsa da, burada özel bir şirketi değerlemeye yönelik bilgilerinizi geliştirmek isterseniz bilmeniz gereken önemli şeyleri sunacağız.

Sonuçta, birleşme ve satın alma alanı finans alanındaki kârlı alanlardan birisidir.

Önce iki tür hedef şirket, “Eklemlenecek Şirketler” ve “Platform Sağlayan Şirketler” olduğunu bilmelisin.

1- Eklemlenecek Şirketler ve Platform Sağlayan Şirketler

Platform sağlayan şirketler, itibar ve dağıtım pazarları kuran şirketlerdir. Alıcı şirketler, onları mevcut pazar kapsamını genişletmenin stratejik bir yolu olarak satın alacaklardır.

Eklemlenecek şirketler, sürekli kayıp, yönetim yetersizliği, altyapı eksikliği ya da başka nedenlerden dolayı daha düşük performans göstermektedir.  Alıcı firmalar tarafından alıcı firmanın hedef şirketin kârlılığını büyük ölçüde artırabileceğini düşünerek satın alıyorlar.

Kazananın genellikle geniş pazar alanı, büyük altyapısı ve uzman yönetimi vardır. Piyasa değerindeki artışın beklentisinden başka, edinen şirkete tamamlayıcı teknoloji veya hizmetler sağlamak için de satın alınır.

Her iki hedef türünün değerlemesi, farklı değerleme teknikleri gerektirmez. Aradaki fark, bir analistin değerlenen şirketin gelecekteki nakit akışlarını nasıl tahmin edeceğidir.

2- Özel Şirket Değerleme Yöntemleri

Bir şirketi değerlerken, bankalar birden fazla yöntem kullanır. Özel bir şirketi değerlendirecek tek bir değerleme yöntemi yoktur.

Sık kullanılan üç yöntemden bahsedeceğiz: Ticari karşılaştırılabilirlik, İşlemsel  karşılaştırılabilirlik ve İskonto Edilmiş Nakit Akışları.

a. Ticari Karşılaştırılabilirlik

Ticari karşılaştırılabilirlik, hedef şirketin akran evreni içindeki benzer şirketlerin son değerlemesini kullanan bir değerleme yöntemidir.

b. İşlemsel karşılaştırılabilirlik

İşlem Karşılıkları, İşlem karşı değerleri ile benzerdir. Benzerdirler çünkü benzer şirketleri değerlemenin karşılaştırması olarak kullanırlar. Fakat fark, şirketlerin kendi başına değil, benzer şirketleri değerlemenin temeli olarak hedefleyen önceki birleşme ve satın alma işlemlerini kullanmasıdır.

Bunun arkasındaki mantık, benzer şirketlerin, elbette, aynı değerlendirmeyi ayarlamalarla birlikte almasıdır.

c. İskonto Edilmiş Nakit Akışları

İskonto edilmiş nakit akışı, diğer şirketlerle karşılaştırma yapmak yerine, şirketin kendisine odaklanan bir değerleme yöntemidir.

Değer düşüklüğüne uğrayan şirketlerin, aşırı değerlenmiş paylara sahip şirketlerden daha fazla bir satın alma konusu olması muhtemeldir.

3- Müzakerecilik Sanatı

Pazarlık matematiğin ötesindedir. Müzakere finansal olmayan faktörleri de içerir. Özel şirketle uğraşmak, halka açık şirketlerle karşılaşmaktan çok farklı zorluklar ortaya koymaktadır.

Özel şirketleri ilgilendiren fırsatlarda, görüşmelerin odağı genellikle kişisel düzeyde olmaktadır.

Özel bir şirket, genellikle mevcut sahibinin kurduğu bir şirkettir. Halka açık şirketlerden daha küçük olduğu ve sahibinin onu yakından ve şahsen yönettiği için, duygusal değer faktörü de söz konusu olacaktır. Bu, şirketin değerleme veya satış fiyatını artırabilecek mali olmayan faktörlerden biridir.

Sahibinin, şirketin uzun vadeli bir gelecekte büyüme kabiliyetine sahip olmasını sağlamak için daha düşük değerleme alması gerektiği durumlarda vardır.

4- Para Öncesi ve Sonrası Değerlemeler

Özel sermayeyi değerlendirebilmek için, iki tür değerleme yapmanız gerekir: para öncesi ve para sonrası değerleme. Para öncesi ve sonrası değerlemeler, müzakere süreci boyunca veri olarak kullanılabilir.

Para öncesi değerleme, satın almadan önce şirketin finansal değeridir. Öte yandan, para sonrası değerleme, satın alındıktan sonra şirketin finansal değeridir.

Bir işletmenin başlangıçta 5 milyon liraya mal olduğunu varsayalım. Başarılı bir lansman sonrasında potansiyel bir yatırımcı % 50 hisseye 10 milyon lira yatırım yapmak istiyor.

Gerçekler göz önüne alındığında, şirketin para sonrası değerlemesi 20 milyon lira, ön para değerlemesi ise 10 milyon lira olacaktır. Bu, yeni yatırımın şirketin eski hissedarlarına 5 milyon lira (orijinal yatırımın % 100’ü oranında) prim getirileceği anlamına gelir.

5- Bir hedef şirketin değerini iyileştirmenin yolları

a. Kaldıracı azaltın

Özel bir şirket, borçlarını azaltarak bilançosunun görünümünü büyük ölçüde artırabilir.  Şirketin borçlarını azaltın ve potansiyel alıcının, hedef şirketin ne kadar kaldıraç gerektiğine karar vermesine izin verin.

b. Anahtar çalışanları korumak

Anahtar çalışanlar işin kalbi gibidir. İşi tanıyan insanlar anlaşmanın bir parçası olacaksa, geçiş daha sorunsuz bir şekilde çalışacaktır. Devralma alıcı için çok daha kolay olacaktır.

c. Benzersiz bir satış önerisi

Özel şirket, ürünlerinin metalaştırılmasından kaçınmalıdır. Bu durumda gelirler artsa bile kar marjlarını düşüren çok fazla rekabet yaratır. Ürünler, kolayca kopyalanamayan veya benzersiz satış önermeleri içermelidir.

d. İşletmenizin fiziksel görünüşünü iyileştirin

İyi bir ambiyans, şirketin finansal değerini artırmaya yardımcı olur. Bir şirket berbat bir ofise sahipse, satın alanın ilk izlenimi şirketin berbat operasyonları olduğu yönünde tezahür edecektir.

İyi ve temiz bir ofis ve tesis, sıklıkla şirket içinde iyi bir çalışma kültürüne işaret eder.

e. İşletmenizi devredilebilir yapın

Şirketinizin devredilebilir olup olmadığını nasıl anlarsınız?

Kendinize sorun, “Bensiz şirketin nakit akışı ne olacak?” Aynı ise, devredilebilir. Aksi takdirde, devredilemez. İkinci senaryo ile, iyi bir değerlemeyi zorlaştırırsınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir