Finansal Okuryazarlık Nedir?

finansal okuryazarlık

Finansal okuryazarlık (financial literacy), çeşitli finansal alanların eğitimi ve anlaşılmasıdır. Bu başlık, kişisel finans konularını etkin bir şekilde yönetebilme yeteneği üzerine odaklanmaktadır ve yatırım, sigorta, emlak, bütçeleme, emeklilik ve vergi planlaması gibi kişisel finans konularında uygun kararlar verme bilgisini içermektedir.

Finansal okuryazarlık aynı zamanda finansal planlama, bileşik faiz, borç yönetimi, karlı tasarruf teknikleri ve paranın zaman değeri gibi finansal ilkelerin ve kavramların yeterliliğini de içerir. Finansal okur-yazarlık eksikliği, bir kişinin mali refahı üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabilecek zayıf finansal tercihlerin yapılmasına neden olabilir.

Finansal okuryazar olmanın başlıca adımları arasında, bütçe yaratma becerilerinin öğrenilmesi, harcamanın izlenebilmesi, borçlarını ödeyebilecek tekniklerin öğrenilmesi ve etkin bir şekilde emeklilik planlaması bulunmaktadır. Bu adımlar aynı zamanda finansal bir uzman tarafından yapılan danışmanlık hizmetini de içerebilir. Konu, paranın nasıl çalıştığını anlama, finansal hedefler yaratma ve elde etme ve iç ve dış mali zorlukları yönetmeyi içerir.

Finansal Eğitimin Önemi

Finansal okuryazarlık, bireylerin kendilerini yeterli hale getirmelerine, böylece finansal istikrara kavuşmalarına yardımcı olur. Konuyu kavrayanlar, bir öğenin gerekli olup olmadığı, uygun olup olmadığı ve bir varlık veya bir sorumluluk olup olmadığı gibi satın alma ile ilgili çeşitli soruları cevaplayabilmelidir.

Bu alan bir kişinin günlük yaşamına uygulanan para ile ilgili davranış ve tutumlarını gösterir. Finansal okuryazarlık, bir kişinin finansal kararları nasıl aldığını gösterir. Bu beceri, kişinin ne kazanacağı, ne harcadığı ve neye borçlu olduğunu belirlemek için kişiye finansal bir yol haritası geliştirmesi hususunda yardımcı olabilir. Bu başlık aynı zamanda ekonomik büyümeye ve istikrara büyük katkıda bulunan küçük işletme sahiplerini de etkilemektedir.

Mali okur-yazarlık her yaş ve tüm sosyo-ekonomik düzeyleri etkiler. Mali okur-yazarlık konusundaki yetersizlik pek çok kişinin kötü kredi, iflas ya da haciz ile sonuçlanan yırtıcı kredilendirme, ipotek ve dolandırıcılık ve yüksek faiz oranlarının kurbanı olmasına neden olur.

Finansal okur-yazarlık eksikliği, büyük miktarlarda borca ​​ve zayıf finansal kararlara neden olabilir. Örneğin, sabit faiz ve değişken faiz oranlarının avantajları veya dezavantajları, mali okuryazarlık becerilerine sahip olup olmadığınız hakkında daha kolay fikir veren ve bilinçli kararlar veren birisi olup olmadığınızı ortaya koyan kavramlardır. Yapılan araştırmalar toplumun büyük çoğunluğunun mali açıdan okuryazar olmadığını göstermektedir. Banka hesaplarını bağdaştırmak, faturalarını zamanında ödemek, borçlarını ödemek ve geleceği planlamak için temel becerileri yoktur.

Finansal okuryazarlık eğitimi, örgütsel becerileri, ayrıntılara dikkat konusunu, tüketici haklarını, teknolojiyi ve küresel ekonomiyi de içermelidir; çünkü küresel ekonominin durumu ülke ekonomisini büyük ölçüde etkilemektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir